Historie

Od rytířského statku přes letohrádek až po nejkrásnější oázu Drážďan

Zámek a park Pillnitz se dostávají do vlastnictví kurfiřta

V roce 1335 první zmínka jako panské sídlo a rytířský statek, v roce 1694 získává sídlo v Pillnitz kurfiřt Jan Jiří IV. Výměnou za zámek a panství Lichtenwalde. Když kurfiřt brzy nato umírá, přechází zámek a park Pillnitz do vlastnictví jeho bratra Bedřicha Augusta - později proslulého pod jménem August Silný.

Hraběnka Coselová se stává zámeckou paní 

V roce 1706 přenechal August Silný své milence Anně Constantii von Cosel sídlo, ve kterém také mezi lety 1713 až 1715 také žila. V této době bylo založeno bludiště z živých plotů (charmille). Poté co Coselová upadla v nemilost, převzal August Silný opět rozkošnický život v Pillnitz a zámecký areál. Kromě »obvyklých« radovánek a slavností je Pillnitz také místem velkých svateb: například v roce 1719 kurprince Friedricha Augusta a Marie Josephy, dcery císaře Josefa I.

Svatby, střelecké a vinařské slavnosti – Pillnitz ve vlastnictví Augusta Silného  

Nový kurfiřt využíval zámecký areál pro všemožné barokní slavnosti – rozhodující bylo, aby se dvorská společnost výborně bavila. Byly postaveny hřiště, houpačky, kolotoče a skluzavky a šlechta při hrách s převleky vklouzávala do rolí sedláků a vinařů.

Na letohrádcích se čile pracuje

V letech 1720 až 1724 byly Matthäusem Danielem Pöppelmannem postaveny Vodní a horský zámek a také Venušin chrám a zámecký kostel »U svatého ducha«. Budova oranžérie, ve které se nacházel mechanismus kolotoče se dřevěnými koníky a vozy, ze kterých se dámy snažily nabodnout na kopí kroužky, vznikla v roce 1725. V tom samém roce postavil Zacharias Longuelune velké venkovní schodiště u Vodního paláce

Mezi lety 1788 až 1791 postavil Christian Traugott Weinlig postranní rezidenční křídla Vodního a Horského paláce a byla založena čínská zahrada. Zde v roce 1804 vznikl čínský pavilón od Christiana Friedricha Schurichta.

Zámek zničen požárem – vzniká letní rezidence

Starý renesanční zámek mezi Horským a Vodním palácem a také sousední Venušin chrám zcela vyhořel 1. května 1818. Do roku 1830 byl postaven Nový palác s křídlem s kuchyní a kaplí v klasicistním stylu. Od tohoto okamžiku využíval saský královský dvůr zámek a park Pillnitz jako letní rezidenci.

O téměř 30 let později v roce 1859 byla zahájena stavba tehdy největšího litinového skleníku v Německu - Pavilónu palem. V 19. století následovaly ještě domek strážnice u vodního příkopu, areál Šeříkového dvora a koniferového háje a také rozšíření budovy s kolotočem na oranžérii.

Z panské letní rezidence se stává muzeum

Od konce Druhé světové války sloužil areál zámku jako muzeum. Teprve v 90. letech byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce křídel Vodního paláce, kuchyňského křídla a kaple v Novém paláci, Čínského a Anglického pavilónu, Horského paláce, návštěvnického střediska »Alte Wache« a Bažantího domku. Kromě toho byl zasklen Pavilón palem. Pavilón pillnitzké kamélie vznikl mezi lety 1992 až 1996.

Zámek a park Pillnitz se se skví ve staré kráse  

Když na počátku 21. století byla řada rekonstrukčních prací dokončena,  způsobila v srpnu 2002 stoletá povodeň na Labi rozsáhlé škody. Nakonec bylo v červnu 2006 otevřeno Zámecké muzeum v Novém paláci s Královskou dvorskou kuchyní, Katolickou kaplí a Kopulovým sálem. Návštěvníci se ponoří do historie zámeckého areálu, dvorského života, módy chinoiserie a také barokní kultury slavností a her. V roce 2009 následovalo znovuotevření rekonstruovaného Pavilónu palem.

Kontakt

Zámek a park Pillnitz Drážďany

August-Böckstiegel-Straße 2 | 01326 Dresden

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 351 2613-260
pillnitz@schloesserland-sachsen.de