Historie

Od rytířského statku přes letohrádek až po nejkrásnější oázu Drážďan

Zámek a park Pillnitz se dostávají do vlastnictví kurfiřta

V roce 1335 první zmínka jako panské sídlo a rytířský statek, v roce 1694 získává sídlo v Pillnitz kurfiřt Jan Jiří IV. Výměnou za zámek a panství Lichtenwalde. Když kurfiřt brzy nato umírá, přechází zámek a park Pillnitz do vlastnictví jeho bratra Bedřicha Augusta - později proslulého pod jménem August Silný.

Hraběnka Coselová se stává zámeckou paní 

V roce 1706 přenechal August Silný své milence Anně Constantii von Cosel sídlo, ve kterém také mezi lety 1713 až 1715 také žila. V této době bylo založeno bludiště z živých plotů (charmille). Poté co Coselová upadla v nemilost, převzal August Silný opět rozkošnický život v Pillnitz a zámecký areál. Kromě »obvyklých« radovánek a slavností je Pillnitz také místem velkých svateb: například v roce 1719 kurprince Friedricha Augusta a Marie Josephy, dcery císaře Josefa I.

Svatby, střelecké a vinařské slavnosti – Pillnitz ve vlastnictví Augusta Silného  

Nový kurfiřt využíval zámecký areál pro všemožné barokní slavnosti – rozhodující bylo, aby se dvorská společnost výborně bavila. Byly postaveny hřiště, houpačky, kolotoče a skluzavky a šlechta při hrách s převleky vklouzávala do rolí sedláků a vinařů.

Na letohrádcích se čile pracuje

V letech 1720 až 1724 byly Matthäusem Danielem Pöppelmannem postaveny Vodní a horský zámek a také Venušin chrám a zámecký kostel »U svatého ducha«. Budova oranžérie, ve které se nacházel mechanismus kolotoče se dřevěnými koníky a vozy, ze kterých se dámy snažily nabodnout na kopí kroužky, vznikla v roce 1725. V tom samém roce postavil Zacharias Longuelune velké venkovní schodiště u Vodního paláce

Mezi lety 1788 až 1791 postavil Christian Traugott Weinlig postranní rezidenční křídla Vodního a Horského paláce a byla založena čínská zahrada. Zde v roce 1804 vznikl čínský pavilón od Christiana Friedricha Schurichta.

Zámek zničen požárem – vzniká letní rezidence

Starý renesanční zámek mezi Horským a Vodním palácem a také sousední Venušin chrám zcela vyhořel 1. května 1818. Do roku 1830 byl postaven Nový palác s křídlem s kuchyní a kaplí v klasicistním stylu. Od tohoto okamžiku využíval saský královský dvůr zámek a park Pillnitz jako letní rezidenci.

O téměř 30 let později v roce 1859 byla zahájena stavba tehdy největšího litinového skleníku v Německu - Pavilónu palem. V 19. století následovaly ještě domek strážnice u vodního příkopu, areál Šeříkového dvora a koniferového háje a také rozšíření budovy s kolotočem na oranžérii.

Z panské letní rezidence se stává muzeum

Od konce Druhé světové války sloužil areál zámku jako muzeum. Teprve v 90. letech byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce křídel Vodního paláce, kuchyňského křídla a kaple v Novém paláci, Čínského a Anglického pavilónu, Horského paláce, návštěvnického střediska »Alte Wache« a Bažantího domku. Kromě toho byl zasklen Pavilón palem. Pavilón pillnitzké kamélie vznikl mezi lety 1992 až 1996.

Zámek a park Pillnitz se se skví ve staré kráse  

Když na počátku 21. století byla řada rekonstrukčních prací dokončena,  způsobila v srpnu 2002 stoletá povodeň na Labi rozsáhlé škody. Nakonec bylo v červnu 2006 otevřeno Zámecké muzeum v Novém paláci s Královskou dvorskou kuchyní, Katolickou kaplí a Kopulovým sálem. Návštěvníci se ponoří do historie zámeckého areálu, dvorského života, módy chinoiserie a také barokní kultury slavností a her. V roce 2009 následovalo znovuotevření rekonstruovaného Pavilónu palem.

Kontakt

Zámek a park Pillnitz Drážďany

August-Böckstiegel-Straße 2 | 01326 Dresden

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 351 2613-260
pillnitz@schloesserland-sachsen.de

Vstupné a otevírací doba

Vstupné:

 • Vstupné 3,00 EUR
 • Snížené vstupné 2,50 EUR

DENNÍ VSTUPENKA »ZÁMEK A PARK PILLNITZ«

Zámecký park, muzea (út-ne) a Pavilón palem

 • 13.04. - 03.11.2019
  Vstupné: 8,00 EUR
  zlevněné: 6,00 EUR (děti do 16 let zdarma)
  Skupinový tarif (od 10 osob): 7,00 EUR    

DENNÍ VSTUPENKA »PARK PILLNITZ«

Zámecký park a Pavilón palem 

 • 05.11.2018 - 29.03.2019
  Vstup do parku zdarma
  Vstupné Pavilon palem*: 3,00 EUR
  Snížené vstupné Pavilón palem*: 2,50 EUR (děti do 16 let zdarma)
  Skupinový tarif Pavilón palem (od 10 os.)*: 2,50 EUR
  *během kvetení také pro Dům kamélií
 • 30.03. - 03.11.2019
  vstupné: 3,00 EUR   
  snížené: 2,50 EUR (děti do 16 let zdarma)
  Skupinový tarif (od 10 os.): 2,50 EUR
 • Během každoročního týdne her: 5,00 EUR
  zlevněné: 3,50 EUR (děti do 16 let zdarma)
  Skupinový tarif (od 10 osob): 3,50 EUR
 • Během každoročního festivalu Elbhangfest
  Vstup pouze s platnou festivalovou páskou »Elbhangfestbändchen«

Volný vstup:

 • Děti do 16 let
 • Děti v den narozenin
 • Držitelé vstupenky schlösserlandKARTE
 • Držitelé roční vstupenky Státních uměleckých sbírek Drážďany
 • Držitelé roční vstupenky »Přítel zahrad na 1 rok« (neplatí pro muzea).
 • Doprovodné osoby těžce tělesně postižených s označením »B« v průkazu tělesně postiženého
 • Vedoucí zájezdu
 • Řidiči autobusu se skupinou
 • jedna doprovodná osoba na 10 žáků a
 • novináři s platným průkazem.

Otevírací doba

Zámecký park

 • je otevřen celoročně od 6:00 hod. do soumraku
 • vstupné je vybíráno denně mezi 9:00 a 18:00 hod:
  30.03.2019 - 03.11.2019

 Muzea

 • 13.04.2019 - 03.11.2019:
  Úterý až neděle a o svátcích od 10:00 do 18:00 hod.
 • V zimním období se konají prohlídky s průvodcem v zámeckém muzeu každý víkend každou hodinu mezi 11:00 až 14:00 hod.

Dům palem

 • má celoročně otevřeno
 • 05.11.2018 až 29.03.2019 od 10:00 do 16:00 hod.
 • 30.03.2019 - 04.11.2019 od 9:00 od 18:00 hod.

Pavilón pillnitzké kamélie

 • má během doby květu od poloviny února do poloviny dubna denně otevřeno:
 • 10:00 hod. až 17:00 hod.

Návštěvnické centrum »Alte Wache«

 • má celoročně otevřeno
 • 05.11.2018 až 29.03.2019 od 10:00 do 16:00 hod.
 • 30.03.2019 - 03.11.2019 od 9:00 od 18:00 hod.

Změny vyhrazeny